Ondernemingsrecht en Financieel recht

Keijzer & Cie is een onafhankelijk advocatenkantoor, gespecialiseerd in ondernemingsrecht en financieel recht. Ons team bestaat uit zeer bekwame en ervaren advocaten, die unieke expertise hebben opgedaan bij toonaangevende internationale advocatenkantoren in combinatie met leidinggevende in-house posities bij financiële instellingen. Wij zijn lid van de Nederlandse orde van Advocaten, de International Bar Association en de Vereniging voor Financieel Recht.

Doordat wij flexibel zijn, zijn wij in staat snel in te spelen op het steeds veranderende speelveld van wet- en regelgeving en kunnen hierdoor als geen ander voorzien in uw wensen. Cliënten hebben vertrouwen in onze hands-on pragmatische aanpak bij het oplossen van complexe vraagstukken. Onze unieke expertise heeft betrekking op het adviseren van binnen en buitenlandse ondernemingen, grote en middelgrote pensioenfondsen, beleggingsfondsen, financiële instellingen, beleggingsondernemingen en handelsondernemingen.
Stacks Image 1330
Stacks Image 1327
Stacks Image 1324

Onze visie

Helder
Heldere contracten zijn nodig om zakelijke relaties en financiële belangen goed en duidelijk vast te leggen, risico's te mitigeren en daarmee geschillen te voorkomen. Wij helpen om de wederzijdse verwachtingen steeds zo begrijpelijk mogelijk te verwoorden en processen vloeiend te laten verlopen.
Doortastend
Met de nodige creativiteit en doortastendheid bekijken wij de zaken net even vanuit een ander perspectief. Hierdoor ontstaan praktische en heldere inzichten en antwoorden die u een ruimer blikveld geven op uw vragen, zodat u snel en met vertrouwen verder kunt met uw business.
Onafhankelijk
Als onafhankelijk niche kantoor zijn wij gericht op uw belangen en streven wij naar het behalen van de beste resultaten. Met onze onafhankelijke, persoonlijke en praktische werkwijze zorgen wij voor werkbare oplossingen die direct toepasbaar zijn voor uw organisatie.

Actualiteiten

Tijdelijke vrijstelling clearingverplichting derivaten voor pensioenfondsen loopt af

De tijdelijke vrijstelling voor pensioenfondsen, zoals uiteengezet in artikel 89, lid 1, van EU EMIR (zoals gewijzigd door EMIR Refit), loopt op 19 juni 2023 af. Meer lezen:
Stacks Image 1353
Onze bijdrage aan de International Comparative Legal Guides - Derivatives 2022 is hier te raadplegen.
Stijgende marginverplichtingen bij afgesloten derivatencontracten

Stijgende marginverplichtingen bij afgesloten derivatencontracten als gevolg van oplopende rente leidt tot verkoop van beleggingen bij pensioenfondsen. Meer lezen:
Sustainable Finance Disclosure Regulation

Op 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation in werking getreden. De SFDR bevat regels met betrekking tot waar financiële marktdeelnemers aan moeten voldoen. Meer lezen:

Onze expertise

We werken voor ondernemers, founders, start-ups, scale ups, family offices, investment managers, investeerders, financiers en private equity partijen. Daarnaast werken wij voor pensioenfondsen en non-profit organisaties. Wij bieden ondersteuning op de volgende gebieden:
Financieel recht
Stacks Image 1217
Onze ruime expertise ziet toe op het opstellen en uitonderhandelen van financieel rechtelijke documentatie en het verstrekken van (strategisch) advies. Daarbij is een uitstekende kennis van de steeds veranderende wet- en regelgeving van essentieel belang in combinatie met pragmatisme en realiteitszin.
Ondernemingsrecht
Stacks Image 1211
Wij zijn gespecialiseerd in het verstrekken van advies, het opstellen van contracten en overige documentatie en het voeren van onderhandelingen op het gebied van het ondernemingsrecht. Wij combineren expertise en slagvaardigheid met realiteitszin en streven naar de beste oplossingen.

Contracten
Stacks Image 1219
Heldere commerciële contracten zijn niet alleen nodig om een relatie vast te leggen, maar ook om uw financiële belangen en eventuele toekomstige risico's zo goed mogelijk te regelen. Wij verstrekken advies, stellen contracten en overige documentatie op en voeren onderhandelingen namens u.
Claims
Stacks Image 1221
Geschillen kunnen worden voorkomen door heldere afspraken. Mocht u toch een geschil hebben? Wij analyseren de kwestie en geven een helder en pragmatisch advies over strategie en procesmogelijkheden, welke door middel van reguliere of alternatieve geschillenbeslechting plaats kan vinden.


AssistCo
Stacks Image 1341
Onder ons kwaliteitslabel AssistCo leveren wij legal consultancy services. AssistCo is een dynamisch netwerk van resultaatsgerichte legal consultants waarmee wij gemakkelijk kunnen opschalen. Op deze wijze kunnen wij ons aanpassen aan uw specifieke wensen en behoeften, zowel op incidentele als op structurele basis.

Deze site maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Kijk voor meer informatie naar onze Privacy Statement.